Achtergrondafbeelding Achtergrondafbeelding Achtergrondafbeelding Achtergrondafbeelding
Achtergrondafbeelding vacatures Achtergrondafbeelding stages Achtergrondafbeelding trainees Achtergrondafbeelding inhuur Achtergrondafbeelding over ons

Procesmanager GGA

Ruimtelijke ordening/milieu, Hydrologie / Ecologie

WO, HBO   |   Tussen €4442 en €6324   |   Schaal 13   |   Regulier   |   Tijdelijk   |   28 - 36 uur
Solliciteer (t/m 31-1-2023)

Wat ga je doen?

Je bent in het team GGA (gebiedsgerichte aanpak) één van de drie procesmanagers van de gebiedsgerichte aanpak van natuur, water en landbouw. Je adviseert bestuurders, management en de regisseur GGA over de procesmatige kant van de gebiedsgerichte aanpak, ook in relatie tot de ontwikkelingen en de dynamiek rondom het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

 

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Op strategisch niveau verbinden tussen alle betrokkenen in relatie tot de gebiedsprocessen, zowel intern als extern (gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten; ZLTO, BMF, terreinbeheerders, overige gebiedspartijen), zowel bestuurlijk als ambtelijk. Je bemiddelt tussen partijen om weerstanden of andere hobbels weg te nemen.
 • Verantwoordelijk voor het initiëren, organiseren van en deelname aan diverse gebiedsprocessen vanuit de integraliteit van thema’s die in een gebied spelen en de doelen die gerealiseerd moeten worden. Hiervoor creëer je met partners een gemeenschappelijke basis om de gebiedsprocessen uit te voeren, terwijl de doelen en kaders nog in ontwikkeling zijn. Met deze partners stem je af, maak je afspraken en bemiddel en onderhandel je over doelen, belangen, te behalen resultaten en het proces. Je bent in staat om het proces te organiseren, externe partijen te verbinden aan de opgaven, professionals aan te sturen en keuzes te maken in een ingewikkeld bestuurlijk politiek speelveld.
 • De uitvoering van de gebiedsprocessen is in handen van onafhankelijk gebiedsmanagers. Je formuleert hun opdracht en draagt zorg voor de uitvoering, aansturing en evaluatie van die opdrachten. Jij bent eerste aanspreekpunt voor de gebiedsmanagers. Je adviseert over het oplossen van inhoudelijke en procesmatige knelpunten en conflicterende belangen en helpt obstakels en weerstanden weg te nemen.
 • Sturen op de kwaliteit en zorgvuldigheid van het proces en eindproduct (gebiedsdeal met plan van aanpak voor de volgende fase).
 • Vertegenwoordigen van de provinciale belangen in het gebiedsproces. Je organiseert daarvoor ruggenspraak met inhoudelijke collega’s en met experts op het vlak van financiën, grond, ruimtelijke ordening etc. Je zorgt ervoor dat we tot een afgewogen en eenduidige provinciale inzet komen.
 • Opbouwen van een levend en lerend netwerk van betrokken beleidsmakers, gebiedstrekkers en experts in eigen huis én met de partners.
 • Signaleren welke kaders, instrumenten, data, kennis ontwikkeld moeten worden om buiten resultaten te kunnen bereiken. 
 • Zorgen voor een goede communicatie over de GGA-gebiedsprocessen in- en extern, je bijdrage leveren aan de communicatie over GGA natuur, water en landbouw en rapporteren over de voortgang van de gebiedsprocessen naar bestuurders, GS en PS en in interne en externe opdrachtgeversoverleggen.
 • Zorgen voor dossiervorming en besluitvorming in GS, je zorgt voor het ontsluiten van basisinformatie over opgaven en stakeholders en draagt bij aan actuele (stuur)informatie in het monitoring- en rapportagesysteem.

 

Zo lever jij jouw bijdrage aan Brabant!

We willen voor eind 2023 een gestructureerde aanpak van gebiedsontwikkeling - van verkenning, via visievorming en planuitwerking naar een concreet uitvoeringsprogramma - hebben doorlopen in 17 gebieden, min of meer tegelijkertijd. Dat doen we gestructureerd, samen met de partners en van onderop in dialoog met agrarische ondernemers en andere partijen in de streek. Dat is een inspanning die we sinds de afronding van de reconstructie eigenlijk niet meer aan de hand hebben gehad in het landelijk gebied. Doel is versneld ruimte te maken voor natuurherstel op de korte termijn én voor te bereiden op samenhangende gebiedspakketten voor de middellange termijn, inclusief zaken als grondruil, verduurzaming landbouw en vergoeding ecologische diensten.

 

Met wie werk je samen?

In opdracht van de beleidsprogramma’s Natuur, Water & Bodem, Stikstof, Landbouw en Voedsel, Wonen, Werken & Leefomgeving en Milieu is een GGA regie- en uitvoeringsorganisatie ingericht. Die als spelverdeler fungeert, gebiedsprocessen op gang helpt en erop aanstuurt dat resultaten worden geboekt en zorgt dat concrete projecten worden ontwikkeld, geprogrammeerd én uitgevoerd. Voor dit regieteam zoeken wij een procesmanager GGA.

 

Herken jij jezelf hierin?

Ben jij de ervaren procesmanager die beschikt over voldoende kennis en ervaring met complexe multidisciplinaire en politiek-bestuurlijke projecten? Ben jij de strategische verbinder die rekening houdend met alle betrokken belangen weerstanden kan wegwerken, organiseren, bemiddelen en onderhandelen? Weet je de rust te bewaren in deze hectische tijd en de lange termijn doelen in beeld te houden?

 

Naast deze competenties vinden wij de volgende kwaliteiten belangrijk:

 • Een WO werk en denkniveau;
 • In staat om mensen, beleids- en gebiedsurgenties aan elkaar te verbinden;
 • Je hebt inzicht in het functioneren van organisaties en de daarmee samenhangende bestuurlijke besluitvormingstrajecten;
 • Procesmatig sterk en resultaatgericht;
 • Kennis/ervaring met de opgaven die in het gebied spelen (water, bodem, natuur, transitie landbouw, klimaatadaptatie, leefbaarheid ed.) is een pré;
 • Bereidt om zelf als meewerkend voorman of –vrouw te functioneren om de onafhankelijk gebiedsmanagers van de gebiedsgerichte aanpak in de GGA-gebieden te helpen ontzorgen.

  

Wat bieden wij jou? 

Er zijn weinig stereotypes over ambtenaren die waar zijn. Eentje is in ieder geval wél waar: goede arbeidsvoorwaarden en een werkgever om trots op te zijn. Van flexibele werktijden en hybride werken tot aan opleiding en Brabantse gezelligheid. Er zijn veel interessante secundaire arbeidsvoorwaarden. Je krijgt van ons in ieder geval:

 •  Een baan op schaalniveau 13 voor 28-36 uur per week. Het salaris bedraagt minimaal €4442,- en maximaal €6324,- bruto per maand bij een volledige werkweek (36 uur).  
 • Een contract tot en met december 2023.
 • Een individueel keuze budget van 22,3 procent van je jaarsalaris. Je kunt dit bijvoorbeeld laten uitbetalen of er extra vakantiedagen van kopen.  
 • Een ontwikkelbudget van € 5.000,-.  

 

Waarom is werken bij Provincie Noord-Brabant zo mooi? 
Samen Brabant mooier maken: dat is onze opdracht. Maatschappelijke opgaven gaan ons aan het hart. Zoals het klimaat, de woningmarkt, de waterkwaliteit en mobiliteit. We sluiten aan bij wat er nu leeft. En kijken wat morgen en overmorgen nodig is. Dat doen we met inzet van al onze capaciteiten en talenten. Als een inclusieve, diverse en toekomstbestendige organisatie. Op de werkvloer, en in ons beleid. Gesteund door onze expertise, door nieuwe inbreng, door nieuwe collega’s. Uiteraard: niet alles gaat goed. Fouten maken mag. Met als resultaat dat we Brabant aantrekkelijker, bereikbaar, concurrerend en duurzaam maken en houden.  

 

Word jij onze nieuwe collega? 

Jij vindt maatschappelijk bijdragen belangrijk in je werk en je zoekt een werkgever die goed voor je zorgt. Werk je graag vol trots mee aan Brabant? Kom aan boord, dan maken we Brabant samen mooier!

 

Heb je vragen?
Voor vragen over het sollicitatieproces kun je contact opnemen met Petra Romer, manager eenheid Ecologische Ontwikkeling 2, promer@brabant.nl.

 

Voor vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Paulien Feimann, Procesmanager GGA, pfeimann@brabant.nl, 0652794086.

 

We horen graag van je! 

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken bij de provincie Noord-Brabant?
en solliciteer eenvoudig in enkele klikken.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Bron*

Hoe heb je deze vacature gevonden?
(Vul onderstaand veld in)
Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website