Achtergrondafbeelding Achtergrondafbeelding Achtergrondafbeelding Achtergrondafbeelding
Achtergrondafbeelding vacatures Achtergrondafbeelding stages Achtergrondafbeelding trainees Achtergrondafbeelding inhuur Achtergrondafbeelding over ons

Programmamanager Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Management en bestuursondersteuning, Juridisch, Ruimtelijke ordening/milieu

WO   |   Tussen €4917 en €7024   |   Schaal 14   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (t/m 29-11-2020)

Het leven is goed in het Brabantse land. Bij de provincie Noord-Brabant zetten we ons dagelijks in om te zorgen dat dit ook geldt voor de toekomst. Samen werken we aan een mooier, toekomstbestendig en een duurzaam Brabant. Ga jij voor resultaat, ben je ondernemend, heb je affiniteit met maatschappelijk vraagstukken en bovenal: werk je graag vol trots mee aan een nog beter Brabant? Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

Uitdaging:

Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) draagt bij aan de opgaven van Brabant, doordat we hiermee een bijdrage leveren aan een veiligere, schonere en gezondere leefomgeving, rekening houdend met economische ambities. De provincie doet dit in samenwerking met de drie Brabantse omgevingsdiensten. Zij geeft een opdracht, die enerzijds is afgeleid van de wettelijke taken van de provincie als bevoegd gezag, anderzijds van provinciale ambities en beleidsopgaven. Tevens is zij samen met de Brabantse gemeenten mede-eigenaar van de omgevingsdiensten.

 

Het VTH-stelsel met omgevingsdiensten staat, maar staat niet stil. Er is ruimte voor vernieuwing en verbetering, mede omdat het werkveld steeds in beweging is. Het stelsel functioneert in een dynamische en complexe politiek-bestuurlijke en ambtelijke omgeving. De mate waarin ambities kunnen worden waargemaakt valt of staat met samenwerking, intern en extern met veel partners. Kortom, een uitdaging met veel facetten.

 

Wat ga je doen?

 • Als Programmamanager Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) ben je verantwoordelijk voor o.a.
 • Ontwikkelen van VTH-beleid waarbij innovatie in beleid en uitvoering een centrale positie heeft.
 • Verstrekken van de jaarlijkse VTH-opdracht aan de omgevingsdiensten;
 • Inhoudelijke en financiële sturing op de afgesproken opdracht;
 • Sluiten van de beleidscyclus met de uitvoeringscyclus, door koppeling van beleidsthema’s van andere provinciale programma’s die het VTH-domein raken, zoals externe veiligheid, energietransitie, stikstof, veehouderij en circulaire economie, aan de VTH-uitvoering en omgekeerd.
 • GS en PS informeren/in positie laten brengen om hun rol te pakken (bevoegd gezag, opdrachtgever, eigenaar, kaderstellend, controlerend);
 • Coördinerende rol van de provincie in het VTH-stelsel;
 • Inhoudelijke sturing geven aan het programmateam (zo’n 20 fte) met daarin de accountmanagers voor de omgevingsdiensten, het team externe veiligheid, juristen, strategisch adviseurs en programmaondersteuners;
 • De bijdrage in landelijke overleggen (zoals IPO) en de daarmee samenhangende projecten waarvoor je portefeuillehouder bent zoals het portaal risicokaart,
 • Sturing geven aan samenwerkingsprojecten in relatie tot VTH, zoals de gebiedsgerichte aanpak mestfraude, in samenwerking met andere stakeholders.

 

Jouw programmateam werkt nauw samen met collega’s die werkzaam zijn bij de provincie Noord-Brabant, en met omgevingsdiensten, vertegenwoordigers van andere provincies en gemeenten, waterschappen, Veiligheidsregio’s, NVWA, Openbaar Ministerie enz.

 

Belangrijk is het wendbaar kunnen reageren op de ontwikkelingen die binnen en buiten in de maatschappij plaatsvinden. Wat is de opgave voor onze natuur, de veehouderij en wat gebeurt er in de energietransitie? Wat betekent dit vervolgens voor de opdracht aan de omgevingsdiensten, op casusniveau en voor de ontwikkelingen van een passend VTH-beleid?

 

Door modernisering en digitalisering van de VTH-taakuitvoering ben je voorbereid op de toekomst. Risico gestuurde aanpak, data-analyse, en remote sensing zijn hierbij sleutelthema’s. De Omgevingswet die in 2022 in werking treedt brengt ingrijpende veranderingen mee in de wijze waarop de omgevingsdiensten voor het bevoegd gezag de taakuitvoering zullen doen. De samenwerking en afstemming tussen omgevingsdiensten en het bevoegde gezag, alsmede de rollen in het VTH-stelsel, zullen onder het gesternte van de Omgevingswet nieuwe impulsen krijgen. De provincie ontwikkelt hierop momenteel een visie hoe hieraan invulling te geven.

 

Als programmamanager opereer je in het collectief van programmamanagers met als doel de sturing vanuit één provinciaal bestuurlijke agenda te versterken, één taal te spreken en samenhang te bevorderen. Daarnaast ben je de strategisch sparringpartner van de gedeputeerden en de directie, en verantwoordelijk voor de inhoud en realisatie van het programma. De duurzame inzetbaarheid van je medewerkers behoort niet tot je taken, maar valt onder de verantwoordelijkheid van de H(hiërarchische) manager.

 

De huidige programmamanager is nog t/m oktober 2021 in functie. Door gedurende een aantal maanden gezamenlijk te werken wordt een warme overdracht geregeld.

 

Wat verwachten we van jou?

 • een academisch werk- en denkniveau en afgeronde academische opleiding; een aanvullende opleiding project- en programmamanagement en vakinhoudelijke kennis;
 • minimaal 5 jaar ervaring met programmatisch werken en daarin ben je aantoonbaar succesvol;
 • inzicht in politieke/bestuurlijke/ambtelijke/maatschappelijke verhoudingen;
 • meerjarige ervaring met project- en programmamanagement en het aansturen van een complex programma of programma’s;
 • bij voorkeur kennis van en ervaring met meerdere diverse beleidsvelden en/of meerdere vakgebieden; maar ten minste aantoonbare kennis en ervaring op het vlak van de omgevingsvisie en omgevingsrecht;
 • beschikking over een goed en relevant netwerk; een echte teamplayer, in staat om intensieve samenwerking en goede contacten met de directeuren van de omgevingsdiensten te onderhouden;
 • het geven van ruimte en verantwoordelijkheid richting de medewerkers om de afgesproken resultaten te behalen en zorgen dat de benodigde middelen voor handen zijn;
 • strategisch inzicht; empathisch vermogen en een gezonde dosis zelfreflectie;
 • oog hebben voor het mogelijke spanningsveld tussen enerzijds flexibel, innovatief en adaptief zijn en anderzijds het rechtmatig en beheersbaar zijn van je programma en hier naar handelen. Met andere woorden: ontwikkelgericht kijken en risicogericht sturen (actief de verantwoordelijkheid nemen om te sturen op risico’s en maatregelen);
 • de volgende kerncompetenties: Samenbindend leiderschap (Verbindend), Besluitvaardig (Doortastend), Durf (Vernieuwend), Vertrouwen opbouwen (Betrouwbaar) behoren bij de functie waarbij het vernieuwend zijn (vernieuwing & verbetering) essentieel is.

 

 

Arbeidsvoorwaarden

 • Schaal 14 (minimaal € 4.917,09 en maximaal € 7.024,42 bruto per maand bij een 36-urige werkweek)
 • Aantal uur: maximaal 36 uur

 

Het betreft een structurele functie voor onbepaalde tijd. Je start met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar, die in het geval van goed functioneren in principe wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 

De provincie Noord-Brabant kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor meer informatie over het werken bij de provincie Noord-Brabant, zie ook het kopje 'over ons’.

 

Geïnteresseerd en solliciteren? 

Voor vragen over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Michèle Vlug (Directeur, via secretariaat kvroege@brabant.nl, 06-18303009).

Bij eventuele vragen over de procedure, kun je terecht bij Gisela de Leeuw (Manager van de eenheid H-management en Opdrachtgeverschap, via GdLeeuw@brabant.nl of 06-27745247).

 

Lijkt deze functie jou wat en herken je jezelf in de persoon die wij zoeken? Solliciteer dan via onderstaand sollicitatieformulier, door je CV en motivatiebrief toe te voegen.

 

Het verloop van de procedure vindt plaats op basis van de huidige coronasituatie en de richtlijnen van het RIVM die op dat moment gelden. Een eerste gesprek en een mogelijk tweede gesprek vindt plaats via Teams; we willen je graag vragen hier rekening mee te houden.

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken bij de provincie Noord-Brabant?
en solliciteer eenvoudig in enkele klikken.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Ik wil een motivatiebrief schrijven
Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website